GROFF_MMSE

NAMN
SYNTAX
BESKRIVNING
BREV
SKRIVET AV
FILER
SE OCKS Ŋ .BR groff (1),

NAMN

groff_mmse − svenska mm makro froff

SYNTAX

groff −m@TMAC_M@se [ flaggor... ] [ filer... ]

BESKRIVNING

m@TMAC_M@se 䲠en svensk variant av m@TMAC_M@. Alla texter 䲠satta. En A4 sida f岠text som 䲠13 cm bred, 3.5 cm indragning samt 䲠28.5 cm hDet finns strevuppst䬬ning enligt svensk standard f䮳ter och hjusterad text.

COVER kan anv䮤a se_ms som argument. Detta ger ett svenskt fttsblad. Se groff_mm(7) fvriga detaljer.

BREV

Tillg䮧liga brevtyper:

.LT SVV

V䮳terst䬬d lxt med adressat i position T0 (v䮳terst䬬t).

.LT SVH

Hst䬬d lxt med adressat i position T4 (passar ferkuvert).

Fnde extra LO-variabler anv䮤s.

.LO DNAMN namn

Anger dokumentets namn.

.LO MDAT datum

Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).

.LO BIL str

Anger bilaga, nummer eller str䮧 med Bilaga (LetBIL) som prefix.

.LO KOMP text

Anger kompletteringsuppgift.

.LO DBET beteckning

Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

.LO BET beteckning

Anger beteckning (䲥ndebeteckning i form av diarienummer eller liknande).

.LO SIDOR antal

Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom parenteser.

Om makrot .TP 䲠definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet. D 䲠l䧧er man l䭰ligen in postadress och annat som brevfot.

SKRIVET AV

Jn H䧧, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>

FILER

/usr/lib/groff/tmac/tmac.@TMAC_M@se /usr/lib/groff/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKS Ŋ .BR groff (1),

troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
m@TMAC_M@
(7)