The “Team Alpha Retirement Portfolio” (November, 2015)